Home

O PUBLIKACJI:

Podręcznik Lekcje z polskiego Maksi Kozińskiej i Janusza Kulczyckiego zawiera
16 jednostek lekcyjnych starannie zaplanowanych pod względem tematycznym.
Do niektórych tematów powraca się w kilku lekcjach, co pozwala oglądać podobny temat z różnych punktów widzenia (np. polska szkoła; najbliższa rodzina i rodzina
w Polsce; technika, media i Internet). Bardzo pomysłowa jest lekcja Polskie korzenie brytyjskiego sukcesu, integrująca dwa światy, w których żyje polska młodzież
w Wielkiej Brytanii: polski język i kulturę z realiami pracy i robienia kariery
po angielsku w społeczeństwie brytyjskim. Ta lekcja pokazuje, jak umiejętnie Autorzy wykorzystują przykładowe opinie zwykłych ludzi w dyskusji na jakiś temat.

         Oczywiście, Autorzy nie zapominają o nauce polskiego słownictwa i gramatyki, które są ćwiczone w każdej lekcji. Wszystkie wprowadzone wcześniej słowa
i struktury gramatyczne wykorzystuje się potem w komunikacji po polsku – ustnej
(np. wyrażanie opinii pozytywnej lub negatywnej, dyskusja) albo pisemnej
(np. pisanie pamiętnika i blogu).

         Dla mnie jako specjalisty zajmującego się językiem polskim w świecie
jest to jeden z wielu nowych podręczników do nauczania naszego języka w szkołach
polskich i polonijnych za granicą. Równocześnie jednak ten podręcznik jest dla mnie zupełnie wyjątkowy, gdyż napisali go moi byli studenci, którzy w latach 2012-2014 odbyli w Londynie studia w zakresie nauczania języka i kultury polskiej jako drugich, zorganizowane wspólnie przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)
i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Czytając ich pracę, widzę, jak dużo się od nas nauczyli, ale czuję też, ile serca wkładają w nauczanie języka i kultury polskiej,
jak bardzo angażują się w to nauczanie. Cieszę się, że zechcieli go napisać, gdyż ten podręcznik stanowi wyraz nowej mentalności polskiej w Wielkiej Brytanii
na początku XXI wieku. Pięknym jej wyrazem jest stwierdzenie Janusza Kulczyckiego: Warto robić więcej niż się powinno. Autorzy i ich podręcznik stanowią najlepszy dowód prawdziwości tego stwierdzenia.

Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka

Kraków, 8 sierpnia 2019 r.

Jak zamówić książki?

1. Aby złożyć zamówienie prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adres: 

redakcjalekcjezpolskiego@gmail.com

2. Wiadomość e-mail powinna zawierać liczbę zamówionych książek oraz dane do wysyłki.

3. W odpowiedzi zwrotnej prześlemy fakturę oraz wszelkie niezbędne informacje.

4. Po zaksięgowaniu płatności wyślemy informację o wysyłce paczki.

Pliki dźwiękowe

Za bezinteresowną pomoc w zrealizowaniu nagrań dziękujemy: Tymoteuszowi Famuratowi, Adrianowi Feithowi, Wiktorii Folaron, Ani Góreckiej, Sebastianowi Koniecznemu, Marcinowi Kozińskiemu, Aleksandrze Kulczyckiej, Anecie Kulczyckiej, Natalii Kulczyckiej oraz Jakubowi Plisowi.