Nasz zespół

Maksi Kozińska,

BA, MSc, PG Dip

Autorka

Doktorantka z zakresu języka odziedziczonego na Anglia Ruskin University w Cambridge. Absolwentka University College London (Specialised Translation (Scientific, Technical and Medical)) oraz filologii angielskiej
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowane przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Od 2012 roku współpracuje z PSS im. św. Królowej Jadwigi w Ilford –
jako nauczycielka klasy A2, członkini dyrekcji szkoły
oraz egzaminatorka. Od czerwca 2016 roku należy do składu ekspertów i ekspertek OFQUAL, który nadzoruje i reguluje
m.in. egzaminy z języka polskiego na poziomie GCSE
i A-level w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i polskiego zarówno studentów i studentek pochodzenia polskiego,
jak i obcokrajowców w M4-Education. Współzałożycielka
i prezeska Polish Language Communication Centre
in London – stowarzyszenia zachęcającego nauczycieli
i nauczycielki do pracy z uczniami i uczennicami w myśl rozwijania idei wielojęzyczności oraz poszanowania języka
i kultury polskiej. Współautorka podręcznika
i ćwiczeń do nauki języka polskiego na poziomie GCSE
w Wielkiej Brytanii pod tytułem: GCSE. Nowe Tematy. Współautorka podręcznika do nauki języka polskiego
jako odziedziczonego pod tytułem Lekcje z polskiego. Pasjonatka zagadnienia tłumaczenia dydaktycznego
oraz języka odziedziczonego. Mama Mai i Maksymiliana.

Artykuł w języku polskim na temat egzaminów GCSE z języka polskiego jako obcego w Wielkiej Brytanii: https://jows.pl/artykuly/egzaminy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego-na-poziomie-gcse-w-wielkiej-brytanii

mgr Janusz Kulczycki

Autor

Jego mottem – w pracy pedagogicznej z młodym pokoleniem –
jest wyjątkowa myśl: Poznanie i wiedza mają wtedy sens,
gdy prowadzą do przeżyć i działania. Magister geografii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe
w zakresie zarządzania i organizacji oświatą oraz studia
podyplomowe z nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowane przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
i Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Nauczyciel w szkole podstawowej i średniej, prowadził zajęciaz osobami dorosłymi
na studiach podyplomowych. W latach: 1999-2007 dyrektor gimnazjum. Otrzymał tytuł nauczyciela dyplomowanego.
Pracował w zespole nauczycieli, efektem tej pracy jest cykl opracowań metodycznych nstytutu Badań Kompetencji Ucznia pod tytułem Wewnątrzszkolny system kształcenia i oceniania (w tym również
jego publikacja). Przez trzy lata nauczyciel w PSS w Bournemouth,
prowadził również zajęcia w PSS w Southampton i Londynie. Współzałożyciel i prezes Polish Language Communication Centre
w Londynie. Jest również pomysłodawcą Polish Club of Fun
and Learning in Poole, w którym z wyjątkową grupą młodzieży doskonalił umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbając
o polską tożsamość i nie zapominając kraju ojczystego. Prowadzi zajęcia indywidualne z uczniami, których przygotowuje
do egzaminu GCSE i A-Level z języka polskiego. Jest pomysłodawcą
i współzałożycielem, a także od sześciu lat dyrektorem
oraz nauczycielem w ABC Polskiej Sobotniej Szkole
im. Kornela Makuszyńskiego w Poole. W 2018 roku nagrodzony przez Dorset Ethnic Minority Awards w kategorii Unsung Hero.
Planowanie dydaktyczne i zagadnienia językoznawcze są od kilku lat
w kręgu jego zainteresowań pedagogicznych.


%d bloggers like this: